Priser

Terapeuter uten driftsavtale:

TjenestePriser
Første konsultasjon og undersøkelsekr. 450,-
Oppfølgingstimekr. 300.-

Terapeuter med kommunal driftsavtale:

Priser følger Norsk fysioterapeutforbunds takstplakat.