Fysioterapi

Fysioterapeuter kan mye om kroppens muskel-, nerve og skjelettsystem. De har også kunnskap om hvilke faktorer som spiller inn i dette systemet, både fysisk, psykisk og sosialt. Fysioterapeutene jobber for å bedre din fysiske funksjon og optimalisere din livskvalitet. Alle som jobber ved Ullensaker fysikalske institutt er offentlig godkjente fysioterapeuter.

Hva gjør fysioterapeuten?

Første konsultasjon
En behandling hos fysioterapeut ved Ullensaker fysikalske institutt starter med en grundig undersøkelse og samtale. Dette legger grunnlaget for den videre behandlingen. Undersøkelsen og samtalen skal kartlegge dine plager og innebærer bevegelsesanalyse og spesifikke tester.

Ved behov for videre undersøkelser, samarbeider fysioterapeutene med manuellterapeut ved instituttet som kan henvise til bildediagnostikk eller til spesialister.

Behandling
Behandlingen blir vurdert ut i fra funnene fra undersøkelsen og tilpasses den enkeltes behov. Ofte blir flere tiltak igangsatt og eksempler på dette kan være: Individuelt tilpassede øvelser/trening/rehabilitering, råd og veiledning, manuelle teknikker, RedCord og kinesiotape. Noen av fysioterapeutene hos oss bruker også trykkbølge eller nåler i behandlingen.