Nevrologisk fysioterapi

Nevrologisk fysioterapi er fysioterapi rettet mot undersøkelse og behandling av sykdommer og skader som påvirker hjernen og nervesystemet.

Vi har en fysioterapeut som har mastergrad i nevrologisk fysioterapi. En nevrologisk fysioterapeut har mer avansert kompetanse og nervesystemet og nevrologiske sykdommer / lidelser i ulike faser. Hos en nevrologisk fysioterapeut får du en nøye og grundig undersøkelse, og tilpasset behandling og rehabiliteringstilbud, og funksjonsrettet opptrening basert på dine behov.

Aktuelle sykdommer en nevrologisk fysioterapeut jobber med er:
– Hjerneslag
– Multippel sklerose (MS)
– Parkinson sykdom og parkinsonisme
– Cerebral parese
– Hodeskader
– Muskeldystrofier
– Ryggmargsskader
– Arvelige nevrologiske sykdommer
– Svimmelhetsproblematikk
– Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og øvrige motonevronsykdommer

Dersom du ønsker time hos en nevrologisk fysioterapeut, eller er usikker på om dette er riktig tilbud for deg kan du ta kontakt med vår nevrologiske fysioterapeut Daniel Fritzvold på 458 79 582.